• home
  • kontakt

Dobrodošli na portal Općine Breznica

Općina Breznica je najjužnija Općina Varaždinske Županije sa cca 2300 stanovnika raspoređenih u 10 naselja: Bisag, Borenec, Breznica, Čret Bisaški, Drašković, Jales Breznički, Jarek Bisaški, Mirkovec Breznički, Podvorec i Tkalec.Novosti

Natječaj - obavijest

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent, objavljuje obavijest o vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja. Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se 27. prosinca 2017. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Breznica u Bisagu 23.

Obavijest - provjera znanja (.pdf)Natječaj - viši referent

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 62/2017.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica raspisuje javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši referent – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaj - viši referent (.pdf)Odluka o dodjeli studentskih stipendija za kalendarsku 2018. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/13) načelnik Općine Breznica donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku 2018. godinu.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija (.pdf)Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za kalendarsku 2018. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o stipendijama Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 22/99) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/2013.), Općinski načelnik Općine Breznica raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Breznica za kalendarsku 2018. godinu.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave u “Varaždinskim vijestima” i web stranici Općine Breznica na adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija (.pdf)
Bisag, 27.10.2017.POZIV

Poziv gospodarstvenicima, obrtima, OPG-ovima i udrugama za sudjelovanje na 4. Gospodarskom sajmu u Varaždinu.Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2018. godinu - prijedlog

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Breznica za 2018. godinu je moguće pronaći OVDJE. Savjetovanje je otvoreno do: 20.10.2017.

Svjetski dan darivatelja krvi, 14. lipnja

Svim darivateljima čestitamo Svjetski dan darivatelja krvi te im zahvaljujemo na iskazanoj humanosti i svakoj darovanoj krvi!Raspored dežurstva

OIP-a za ovjeru očitovanja kandidata za člana općinskog Vijeća i kandidata za Načelnika i Zamjenika Načelnika te predaju kandidatura.NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Breznica.OBAVIJEST

O obveznoj sustavnoj deratizaciji na području Općine Breznica.