• home
 • kontakt

Natječaji, Odluke, Izvješća...

 • FINANCIJSKI AKTI
 • Proračun - aplikacija

 • Javna nabava
  Plan nabave za 2018. godinu (pdf)
  Registar ugovora javne nabave (pdf)

 • Plan upravljanja imovinom Općine Breznica
  Plan upravljanja imovinom (pdf)
  Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom
  www.imovina.hr

 • Modernizacija nerazvrstanih cesta - POZIV.
  Borenec-Čret (.pdf)
  Borenec-Čret (.doc)
  Odluka Borenec-Čret
  Zapisnik Borenec-Čret
  Breznica-Cmrki (.pdf)
  Breznica-Cmrki (.doc)
  Odluka Breznica-Cmrki
  Zapisnik Breznica-Cmrki
  Breznica-Lovrići (.pdf)
  Breznica-Lovrići (.doc)
  Odluka Breznica-Lovrići
  Zapisnik Breznica-Lovrići
  Breznica-Medvedi (.pdf)
  Breznica-Medvedi (.doc)
  Odluka Breznica-Medvedi
  Zapisnik Breznica-Medvedi
  Podvorec-Dužaić-Teški (.pdf)
  Podvorec-Dužaić-Teški (.doc)
  Odluka Podvorec-Dužaić-Teški
  Zapisnik Podvorec-Dužaić-Teški

 • Ugovor o održavanju groblja u Bisagu za 2017-2020.
 • Ugovor za obavljanje prijevoza kamenog materijala za 2017-2018.
 • Ugovor za obavljanje poslova zimske službe za 2017-2018.
 • Zapisnik sa sjednice povjerenstva za pripremu i provedbu postupka bag.nabave kam.meterijala za 2017-2018.
 • Izviješće o donacijama za 2016.
 • Ugovor o Javnoj nabavi za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Drašković-Jarek.

 • Modernizacija nerazvrstanih cesta - POZIV.
  NC-035 Podvorec – Sveti Duh – Mirkovec (.pdf)
  NC-035 Podvorec – Sveti Duh – Mirkovec (.doc)
  Odluka NC-035 Podvorec – Sveti Duh – Mirkovec
  Zanisnik NC-035 Podvorec – Sveti Duh – Mirkovec
  NC-053 Breznica 1 - Dvor (.pdf)
  NC-053 Breznica 1 - Dvor (.doc)
  Odluka NC-053 Breznica 1 - Dvor
  Zapisnik NC-053 Breznica 1 - Dvor
  NC-072 Borenec donji (.pdf)
  NC-072 Borenec donji (.doc)
  Odluka NC-072 Borenec donji
  Zapisnik NC-072 Borenec donji

 • Završni račun 2016.
  Referentna stranica
  PR-RAS
  RasF
  Bil
  Obv

 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
 • Prikupljanje ponuda za obavljanje poslova na održavanju groblja u Bisagu
 • Prikupljanje ponuda za obavljanje poslova zimske službe za potrebe Općine Breznica
 • Prikupljanje ponuda za obavljanje prijevoza kamenog materijala i rada strojem za potrebe Općine Breznica
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
 • Plan razvojnih programa Općine Breznica za razdoblje od 2017. do 2019. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Općine Breznica za 2016. godinu
 • Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu
 • Odluka o dodjeli studentskih stipendija za kalendarsku 2017. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2016. godinu
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Breznica za 2017. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Breznica za period od 2017. do 2020. godine
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Breznica
 • Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine Breznica za 2017. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznica za 2017. godinu
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznica za 2016. godinu
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznica za 2016. godinu-analitika
 • ODLUKU o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Breznica
 • ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Breznica
 • Godišnji plan davanja koncesija za 2016. godinu.
 • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Breznica za razdoblje od 2016. do 2018.
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete.
 • Plan zaštite od požara.
 • Program gradnje objekata i uređanja komunalne infrastrukture.
 • Odluka o kumunalnim djelatnostima.
 • Odluka o financiranju političkih stranaka.
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama.
 • Odluka o izradi Strategije razvoja 2015-2020.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica.
 • Odluka o uporabi grba i zastave Općine Breznica.
 • Pravilnik o postupku nabave roba i usluga bagatelne vrijednosti.
 • Ugovori bagatelne nabave za 2015.
 • Sponzorstva i donacije za 2015.
 • Ugovori prema Zakonu o javnoj nabavi u 2015.
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Breznica
 • Stutut Općine Breznica 2013>
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznica 2013
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Breznica od 17.09.2010.


 • Prostorni plan Općine

  Nositelj izrade:
  Općina Breznica

  Izrađivač:
  Županijski zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Varaždinske županije

  Stručni tim županijskog zavoda
  Ravnatelj i voditekj tima
  Davorin Gregurinčić, dipl. inž. prometa

  Koordinator:
  Višnja Jalušić dipl. inž. arh

  Savjetnici:
  Natalija Ježek-Dimitrov, dipl. inž. krajob. arh
  Dubravka Komes-Jukić, dipl. inž. arh
  Tanja Martinec, dipl. inž. arh

  Grafička obrada:
  Višnja Jakovac, građ. tehničar
  Biserka Bračić, građ. tehničar

  Obrada teksta
  Vera Biljan, upr. ref.


 • Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
 • Prostorni plan uređenja općine Breznica - 2. izmjene i dopune, veljača 2011.
 • Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana od 17.09.2010.
 • Prostorni plan uređenja Općine Breznica - Izmjene i dopune od 06.10.2006.
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica od 06.10.2006.